Een atletiekwerkjaar loopt van 1 november tot 31 oktober. De ledenbijdrage voor het werkjaar 2015 -2016 bedraagt voor het eerste gezinslid 130 euro.


Ledenbijdrage schematisch:

 • € 130 hetzij voor één lid
 • € 110 voor elk 2de lid in hetzelfde gezin of
  voor 2 leden uit één gezin : € 240
 • € 85 voor elk 3de lid in hetzelfde gezin of
  voor 3 leden uit één gezin : € 325
 • € 55 voor elk 4de lid in hetzelfde gezin of
  voor een gezin met 4 leden : € 380
 • Vanaf het 5de lid gratis

Het rekeningnummer voor de betaling van de ledenbijdrage:
IBAN: BE14 7512 0436 3983
BIC: AXABBE22