Een atletiekwerkjaar loopt van 1 november tot 31 oktober.
De ledenbijdrage voor het werkjaar 2018 -2019 bedraagt voor het eerste gezinslid 145 euro.
De ledenbijdrage ziet er als volgt uit:
€ 145 hetzij voor één lid
€ 125 voor elk 2de lid in hetzelfde gezin of voor 2 leden uit één gezin : € 270
€ 100 voor elk 3de lid in hetzelfde gezin of voor 3 leden uit één gezin : € 370
€ 70 voor elk 4de lid in hetzelfde gezin of voor een gezin met 4 leden : € 440
Gratis voor elk volgend lid van hetzelfde gezin

*Aangezien voor nieuwe leden een clubtruitje/topje een verplichting is, dient bij aansluiting extra een bedrag van 25 Euro betaald worden.

Aansluiting in: 1ste lid 2de lid 3de lid 4de lid
november-december-januari-februari € 145 € 125 € 100 € 70
maart € 145 € 115
€ 95 € 70
april € 125
€ 100
€ 85 € 70
mei € 115
€ 90 € 85 € 70
juni € 100
€ 90 € 85 € 70

Het rekeningnummer voor de betaling van de ledenbijdrage:
IBAN: BE14 7512 0436 3983
BIC: AXABBE22

Nieuwe leden moeten minstens 6 jaar oud zijn en een aansluitingskaart tekenen. Jaarlijks krijg je een nieuwe startlicentie evenwel na betaling van het lidgeld. Na de ontvangst van een borstnummer is je aansluiting in orde en kan je gebruik maken van de faciliteiten van de club en ben je bovendien verzekerd tegen het wettelijk persoonlijk aandeel van geneeskundige kosten ten gevolge van een sportongeval tijdens de trainingen en door de VAL-erkende wedstrijden. Als lid kan je gedurende 52 weken meermaals per week gebruik maken van de atletiek-accommodatie, de hulpmiddelen (weliswaar onder begeleiding) alsook van de sanitaire voorzieningen.

Hierna zetten wij nogmaals alle plusvoordelen op een rijtje:
a) minimaal 2 tot 3 trainingen per week, zomer en winter en dit gedurende 52 weken per jaar onder leiding van gediplomeerde trainers en begeleiders
b) een pisteaccommodatie die bijna dagelijks tiptop in orde wordt gehouden, vrij van bladeren, eikels enz… en met een vernieuwde verlichtingsinstallatie
c) het gebruik van alle noodzakelijke hulpmiddelen en materialen zoals discussen, speren, kogels, startblokken, horden, ballen, springtouwen, enz
d) een ongevallenverzekering voor geneeskundige zorgen en dokterskosten voor ongevallen tijdens de trainingen en de wedstrijden. (Aangifteformulier verzekering tegen lichamelijke ongevallen)
e) een wedstrijdlicentie die u toelaat aan alle officiële V.A.L.-wedstrijden deel te nemen
f) een website met clubnieuws, foto’s en met alle wedstrijdresultaten en verslagen
g) onbeperkt gebruik van kleedkamers en douches
h) een ledenfeest met heel wat attenties voor de leden
i) een Sinterklaasfeestje voor groot en klein

P.S.- Voor alle duidelijheid: de inkomsten van de ledenbijdragen staan voor ongeveer 30% van de uitgaven van onze vereniging. Er is dus géén sprake van een kostendekkende bijdrage. Daarom staat of valt de huidige van ATLA met de vrijwillige inzet van vele tientallen leden. Vrijwilligers zoals de bestuursleden, begeleiders, vrijwilligers voor het onderhoud, de dagelijkse permanentie in het clubhuis, juryleden, enz.
Tot op heden deden wij nooit vergeefs beroep op de vrijwillige inzet van atleten,ouders, vrienden enz.

Dit hoor je eveneens te weten:
-Een atletiekjaar loopt van 1 november tot 31 oktober en bestaat uit 2 competitiedelen. Het winterseizoen loopt van 1 november tot 31 maart en bestaat uit voornamelijk veldlopen alsook indooratletiek. Het zogenaamde zomerseizoen start op 1 april en eindigt op 31 oktober en spitst zich voor de jeugdatleten bijna volledig toe op de pistemeetings. Daarnaast zijn er de stratenlopen die vooral het actieterrein zijn van senioren, masters, recreanten, joggers enz..
-Wie kennis wil maken met onze atletiekvereniging kan dit vrijblijvend gedurende een 2-tal weken. Wens je daarna verder te sporten dan moet je lid worden en je administratief in orde stellen. Je begeleider zal je verwijzen naar onze sportief coördinator Cor Heemskerk. Hij helpt je om administratief snel volwaardig lid te worden.
-Uitgangspunt van het bestuur is om vanaf de allerjongsten geduldig en progressief de verschillende  disciplines van de atletieksport te leren ontdekken en te beoefenen. Pas vanaf de leeftijd van 13, 14 jaar is er meer oog voor specialisatie en aangepaste meer specifiek gerichte opleiding en training.
-Jaarlijks is er ook een ledenfeest (november) waarop alle leden groot en klein van harte welkom zijn. Op het ledenfeest worden ook bijzondere onderscheidingen uitgereikt aan atleten die zich sportief wisten te onderscheiden in diverse competities en vooral kampioenschappen tijdens het voorbije jaar. Tevens wordt de atleet of atlete van het jaar bekend gemaakt. Deze ontvangt een blijvende herinnering in de vorm van een prachtig beeldje van de bekende Griekse discuswerper “DISCOBOLOS”.