De vereniging staat open voor jongens en meisjes vanaf de leeftijd van 7 jaar alsook voor dames en heren zonder leeftijdsgrens.

Je kan er atletiek beoefenen in een ontspannen en familiale sfeer onder de leiding van kundige en gediplomeerde begeleid(st)ers. Ongeacht je aangeboren talent kan je er terecht om je grenzen te verkennen, je te meten met anderen in wedstrijden of om gewoon “gezond te bewegen en te sporten”.


Meer dan lopen

Atletiek is niet alleen maar lopen maar ook springen en werpen …Alle disciplines worden er stapje voor stapje aangeleerd.

In alle leeftijdscategorieën en in het bijzonder bij de jongsten wordt de nadruk gelegd op het ontwikkelen van motorische basisvaardigheden zoals uithouding, snelheid, kracht, coördinatie en lenigheid. Richtlijn bij de allerjongsten is al spelend de diverse atletiekdisciplines leren ontdekken.
 

Leeftijdsgroepen

Vanaf de leeftijd van 13 à 14 jaar (kadet) wordt vanuit de begeleiding progressief meer nadruk gelegd op het meer competitief karakter van de atletiek voor die jongeren die ambitie hebben en zich willen meten met leeftijdgenoten in wedstrijden. Daarbij is er waardering en respect voor ieders kunnen. Scholieren junioren en seniores kunnen rekenen op een ruim kader van gediplomeerde trainers in zowel de kamp- als de loopnummers.

Ook ouderen kunnen er hun conditie en/of competitiviteit aanscherpen met het oog op baanwedstrijden, stratenlopen, halve -en hele marathons enz.

Naast de wedstrijdsport kan in principe ierderéén bij ATLA ook terecht voor het puur recreatieve lopen. Rustig “sociaal” joggen in groepjes onder begeleiding, in de bos- en zuurstofrijke groene omgeving zonder wedstrijdstress is er elke dag mogelijk.
Minimaal eenmaal per jaar wordt er een project “start to run” opgezet voor beginners. In een tijdspanne van 10 weken leer je er in groep en onder begeleiding van gediplomeerde jogbegeleiders 5 km joggen. Daarnaast wordt er in groep ook deelgenomen aan natuur- of stratenlopen specifiek voor joggers.