Atla is een atletiekvereniging die een tweesporenbeleid voert:

  • enerzijds de atletieksport in al zijn facetten aanbieden aan ieder atleet en deze progressief voorbereiden op de competitiesport
  • anderzijds kansen en mogelijkheden bieden aan in principe iederéén om “gezond te bewegen en te sporten” als recreant of jogger.

Leeftijdsgroepen en takken

Vanaf de leeftijd van zeven jaar biedt ATLA het hele atletiekgamma aan. Van spurt en hoogspringen over afstandlopen tot discuswerpen en hamerslingeren. In alle leeftijdscategorieën maar vooral bij de jongsten wordt de nadruk gelegd op het ontwikkelen van de motorische vaardigheden: Uithouding – Kracht – Snelheid – Lenigheid – Coördinatie.

Vanaf de leeftijd van 13-14 jaar wordt progressief meer nadruk gelegd op het meer competitief karakter van de atletiek en kan de atleet zich verder “specialiseren” in die discipline(s) die hij/zij zelf verkiest. Daarnaast is er ook ruime aandacht ook voor de algemene lichamelijke opvoeding voor jongeren.

Om dit project te realiseren beschikt ATLA over een uitgebreide en enthousiaste groep van deskundige trainers die zorg dragen voor de kwaliteit.

Ook de ouderen kunnen hun conditie en/of competitiviteit aanscherpen met het oog op het deelnemen aan stratenlopen, halve- en hele marathons.

Start 2 Run

Naast de wedstrijdsport heeft ATLA de voorbije jaren meerdere projecten opgestart voor de recreant en/of de beginnende jogger.

Een zestal projecten “start to run” voor beginnende joggers mocht de voorbije twee jaren rekenen op een onverwacht grote belangstelling.

Meer dan 300 deelnemers ontvingen na een “tienwekentraject” een diploma van de 5 kilometerproef. Intussen is de werking dermate geëvolueerd dat wedstrijd- en recreatiesport in goede harmonie naast elkaar zich ontwikkelen.

Start-to-run_Logo