1. Hoe kunnen de nieuwe leden zich inschrijven?

 • leden moeten eerst en vooral minimaal 6 jaar zijn.
 • een aanvraag lidmaatschap/borstnummer invullen en tekenen. Opgelet, voor minderjarigen moet er één van de ouders tekenen.
 • een ledenbijdrage dient betaald te worden op volgende rekeningnummer: IBAN: BE 14 7512 0436 3983   BIC: AXABBE22
 • niet vergeten te vermelden: Naam lid + lidgeld 2019-2020.
 • om de inschrijving in orde te maken kunt u op een vaste trainingsdag om info vragen of een mail sturen naar info@atla.be.

 

2. Wat moet u zeker weten over uw ledenbijdrage?

Het bestuur beseft zeer goed dat de hoogte van de ledenbijdrage een belangrijk punt is voor ieder lid en voor alle gezinnen. Het uitgangspunt van het bestuur is de drempel voor iedereen die aan atletiek wil doen, zo laag mogelijk te houden. Wat zijn onze belangrijkste uitgaven?

 • de jaarlijks bijdrage aan de Vlaamse Atletiek Liga bedraagt gemiddeld € 30,00 per lid. Daarin zijn uw wedstrijdlicentie en een verzekering voor de remgelden bij medische kosten inbegrepen.
 • een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor alle vrijwilligers.
 • de jaarlijkse aflossing van een lening aan de gemeente Lanaken voor de piste en het clubhuis.
 • de kosten voor water, elektriciteit en verwarming.
 • de kosten voor het onderhoud van de piste, het middenterrein, het clubhuis, de douches, enz.
 • een eerlijke onkostenvergoeding voor onze gediplomeerde trainers en begeleiders.
 • kosten voor vorming en opleiding van begeleiders.
 • kosten die verband houden met wedstrijdorganisatie: fotofinish, juryleden, kopies, enz.
 • belasting op onroerend goed, jaarlijks betalen van registratierechten, provinciebelasting, uitbating van het clubhuis, brandverzekering, website, enz.

 

3. Ledenbijdrage:

 • € 145,00 voor elk 1e lid
 • € 125,00 voor elk 2e lid van hetzelfde gezin of dus voor 2 leden uit één gezin € 270,00
 • € 100,00 voor elk 3e lid van hetzelfde gezin of dus voor 3 leden uit één gezin € 370,00
 • € 70,00 voor elk 4e lid van hetzelfde gezin of dus voor 4 leden uit één gezin € 440,00
 • Gratis voor elk volgend lid van hetzelfde gezin!

 

 • OPGELET!! Uw vergunning en borstnummer worden pas aangevraagd als de ledenbijdrage wel degelijk betaald is. Dit is zeker van belang voor de wedstrijdatleten die op 1 november 2019 al direct aan wedstrijden willen deelnemen.
 • GRATIS/KORTING!! Voor alle aangesloten leden:
  • is de deelname aan de ATLA cross en alle ATLA meetings gratis!
  • is er een korting voorzien van 15 euro op de ATLA maaltijddag!