Inschrijving

Om een eerste inschrijving in orde te maken kunt u op een vaste trainingsdag om info vragen bij een trainer, of eerst een mail sturen naar info@atla.be.

Alle nieuwe leden moeten minstens 6 jaar oud zijn. Enkele proeftrainingen zijn mogelijk.

Bij de inschrijving moet er een aanvraag lidmaatschap/borstnummer ingevuld en getekend worden. Bij minderjarigen moet één van de ouders tekenen.

De ledenbijdrage dient betaald te worden op IBAN BE 14 7512 0436 3983 BIC AXABBE22, met als mededeling naam lid + lidgeld 2020-2021.

 

Ledenbijdrage

Het bestuur beseft zeer goed dat de hoogte van de ledenbijdrage een belangrijk punt is voor ieder lid en alle gezinnen. Ons uitgangspunt is de drempel voor iedereen die aan atletiek wil doen, zo laag mogelijk te houden.

Wat zijn onze belangrijkste uitgaven?

 • De jaarlijkse bijdrage aan de Vlaamse Atletiekliga van gemiddeld € 30,00 per lid. Hierin zijn de wedstrijdlicentie en een verzekering voor de remgelden bij medische kosten inbegrepen.
 • Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor alle vrijwilligers
 • De jaarlijkse aflossing van een lening aan de gemeente voor de piste en het clubhuis
 • De kosten voor water, elektriciteit, verwarming en onderhoud van de accommodatie
 • Een eerlijke onkostenvergoeding voor gediplomeerde trainers en begeleiders, alsook voor de opleiding van begeleiders
 • Kosten in verband met wedstrijdorganisaties (fotofinish, juryleden, kopies, apparatuur, …)
 • Belasting op onroerend goed, registratierechten, provinciebelasting, uitbating van het clubhuis, brandverzekering, website, …

 

De ledenbijdrage is als volgt:

 • € 145,00 voor elk 1e lid
 • € 125,00 voor elk 2e lid van hetzelfde gezin of dus voor 2 leden uit één gezin € 270,00
 • € 100,00 voor elk 3e lid van hetzelfde gezin of dus voor 3 leden uit één gezin € 370,00
 • € 70,00 voor elk 4e lid van hetzelfde gezin of dus voor 4 leden uit één gezin € 440,00
 • Gratis voor elk volgend lid van hetzelfde gezin!

 

Opgelet: De vergunning en het borstnummer worden pas aangevraagd wanneer de ledenbijdrage betaald is. Dit is zeker van belang voor wedstrijdatleten die al vanaf begin november aan wedstrijden willen deelnemen.

Voor alle aangesloten leden is de deelname aan alle wedstrijden die georganiseerd worden door onze club gratis. Er is ook een korting voorzien van 15 euro per aangesloten lid op de ATLA maaltijddag.

 

Voor meer info over onze club kunt u terecht op de pagina info