05/01/14 – Beek (Nl) – Poort naar het Heuvellandtrail

Els Aelbers trok de grens over om er 30 km te ploeteren door Limburgse pratsj en op een bepaald moment ook door het Limburgs nat!