23/03/13 – Gent – Indoor

Bert Hermens was met zijn vader vlak voor het ledenfeest nog even naar Gent geweest voor de sluitingsmeeting.
Hij stootte de kogel naar 7m57,  60m 10.23 en sprong 3m16 ver.  

’s Avonds werd hij dan gehuldigd  als winnaar van het ATLA-jeugdcriterium 2012.